Sản phẩm - Dịch vụ Minimize

TriAx Education - Phần mềm quản lý đào tạo
* Đăng ngày: 04-06-2012

Phần mềm TriAx Education - Phần mềm quản lý đào tạo  được thiết kế để phục vụ Quản lý Đào tạo cho các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học, Kỹ thuật viên, các lớp chuyên đề ngắn hạn,…bao gồm cả hệ Chính quy và Không Chính quy.


     TriAx Education  sử dụng bảng mã Unicode, giao diện thân thiện dễ sử dụng, các báo cáo trình bày đẹp và được thiết kế động, dữ liệu dễ dàng chuyển đổi sang các môi trường khác như MS Excel, MS Access và ngược lại. Đặc biệt, có thể phân quyền sử dụng cho nhiều người khác nhau. TriAx Education  được xây dựng dựa trên các quy chế quản lý đào tạo mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động TB – XH đang được sử dụng hiện nay. TriAx Education quản lý đào tạo từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp.

 

Các chức năng chính như sau:

 

1. Tuyển sinh, xét tuyển, phân lớp

- Xét tuyển căn cứ vào tổng điểm các môn + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng + điểm thưởng.

- Sau khi xét tuyển phần mềm sẽ cho phép phân lớp theo nguyên tắc đồng đều về: giới tính, kết quả thi, họ tên, nơi sinh,… giữa các lớp. Cho phép xét tuyển và phân lớp nhiều đợt.

- Dữ liệu tuyển sinh có thể Import từ phần mềm Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc từ Microsoft Excel, Microsoft Access,…

 

2. Quản lý Học sinh-Sinh viên

- Lưu trữ hồ sơ HS-SV gồm các thông tin như Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, tộc giáo,  ngày vào Đoàn, ngày vào Đảng, trình độ văn hoá, điện thoại, địa chỉ,… Ngoài ra còn lưu trữ quá trình học tập, quan hệ gia đình, hình ảnh của HS-SV.

- Cho phép lọc (filter) dữ liệu về hồ sơ của HSSV theo yêu cầu, thuận lợi cho việc tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

- Tìm kiếm và thống kê các thông tin hồ sơ theo nhiều điều kiện khác nhau, in sơ yếu lý lịch, in sổ đăng ký HS-SV.

- Quản lý điểm đạo đức (hạnh kiểm) và điểm rèn luyện của từng HS-SV theo từng học kỳ, từng năm học, toàn khoá. Quản lý chức vụ HS-SV trong lớp.

- Quản lý khen thưởng và kỷ luật của HS-SV theo từng tháng, dễ dàng thống kê khi cần.

 

3. Quản lý chương trình đào tạo

- Quản lý khung chương trình đào tạo của mỗi ngành học.

- Chương trình đào tạo thực tế có thể xây dựng cho từng lớp dựa trên khung chương trình đào tạo của mỗi ngành học.

 

4. Quản lý đào tạo

- Quản lý đào tạo dựa trên sự phân cấp khoá học, ngành học và lớp.

- Cho phép tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp bằng cách phân phòng thi, đánh số báo danh, in danh sách thi và nhập điểm thi theo phòng.

- In thẻ HS-SV, thẻ học viên, giấy chứng nhận đang học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và các loại danh sách khác. Đặc biệt cho phép in danh sách lớp bằng cách thiết lập điều kiện lọc, điều chỉnh thứ tự các cột hiển thị,…

- Xét điều kiện lên lớp sau mỗi năm học, xét điều kiện thi tốt nghiệp, in danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện, danh sách bảo lưu, danh sách xét vớt.

- Xử lý bảo lưu hồ sơ và kết quả học tập, thôi học, chyển lớp, sao chép HS-SV sang nhiều lớp.

- Phân công giảng dạy đối với giáo viên, cho phép giáo viên nhập điểm các môn học đảm nhận.

 

5. Quản lý điểm

- Cho phép nhập điểm theo nhiều cột hệ số với số lượng cột hệ số mỗi môn của từng sinh viên trong lớp có thể khác nhau.

- Đánh phách cho từng môn học, nhập điểm theo phách.

- In các loại bảng điểm như bảng điểm từng môn, bảng điểm từng học kỳ, bảng điểm từng năm học, bảng điểm xét học bổng học kỳ, xét học bổng năm học, bảng điểm toàn khoá, tốt nghiệp; bảng điểm học tập khi HS-SV tốt nghiệp,…

- Cho phép lọc (filter) dữ liệu về kết quả học tập của HSSV theo yêu cầu theo từng môn học, học kỳ, năm học, toàn khoá, thuận lợi cho việc thống kê, báo cáo.

- Nhập điểm thi tốt nghiệp theo phòng thi và theo SBD.

 

6. Quản lý học phí

- Quản lý học phí quy định theo từng học kỳ của mỗi lớp.

- Hệ thống cho phép trong mỗi học kỳ HS-SV có thể nộp học phí nhiều lần.

- In bảng kê danh sách nộp học phí (theo lớp, theo người thu, theo thời gian nộp, theo số phiếu thu); danh sách thiếu học phí, đủ học phí. Học phí cơ sở để in danh sách thi, xét lên lớp, xét học bổng, …

- Thống kê học phí, nhập học phí học lại.

- Quản lý các khoản thu khác ngoài học phí.

 

7. Phân quyền sử dụng

- TriAx Education cho phép phần quyền truy cập cho nhiều người sử dụng khác nhau theo các mức như: Nhân viên phòng đào tạo, nhân viên phòng quản lý HS-SV, nhân viên phòng tài chính, giáo vụ khoa, lãnh đạo.

- Đặc biệt, mỗi giáo viên cũng được phân quyền sử dụng để nhập điểm các môn học giảng dạy.

 

TriAx Education là hthng phần mềm cho phép HS-SV có thxem đim và các thông tin cá nhân trên mng Internet