Sản phẩm - Dịch vụ Minimize

GIẢI PHÁP ERP CHO ĐƠN VỊ TAXI – VẬN TẢI
* Đăng ngày: 05-06-2021

   Bộ GIẢI PHÁP ERP CHO ĐƠN VỊ TAXI – VẬN TẢI là bộ giải pháp ERP được phát triển bài bản, công phu trong nhiều năm và được kế thừa những thành tựu của các giải pháp ERP lớn trên thế giới và kinh nghiệm của đội ngũ nghiên cứu phát triển dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. 1. Giới thiệu chung

Hệ thống ERP - Vận tải đã được triển khai và đang được sử dụng trong nhiều doanh nghiệp vận tải lớn. Có thể tóm tắt lợi thế mà giải pháp ERP – Vận tải của chúng tôi như sau:

- Là hệ thống tích hợp thông tin hoàn toàn:

+ Người sử dụng chỉ cần nhập dữ liệu một lần nên giảm được công sức nhập liệu và quan trọng hơn là dữ liệu được thống nhất, tránh sai lệch giữa các phòng ban.

+ Cho phép truy vấn sâu các giao dịch: Hệ thống cho phép hiển thị các giao dịch tổng hợp trên phân hệ Sổ cái nhưng có thể truy vấn sâu thông tin chi tiết đến từng nghiệp vụ phát sinh như hóa đơn mua hàng, đơn mua hàng, phiếu nhập kho và yêu cầu mua hàng. Khả năng truy vấn sâu cho phép người sử dụng kiểm soát được nguồn gốc của các giao dịch và hỗ trợ tốt cho công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán tài chính.

+ Khả năng lên báo cáo nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực. Nhà quản lý có thể xem ngay được trạng thái hiện thời của doanh nghiệp nhờ hệ thống báo cáo đa dạng, tự động xây dựng dựa trên số liệu hiện tại trong hệ thống chung của toàn doanh nghiệp một cách chính xác mà không cần phải chờ đợi bộ phận phía dưới tính toán trình lên.

+ Khả năng tự động hóa cao: Cho phép các tính năng tạo tự động chứng từ được kế thừa thông tin từ chứng từ có liên quan để không phải nhập lại.

+ Chia sẻ thông tin chung: thông tin chung được chia sẻ và thống nhất giữa các bộ phận. Nhờ đó việc cập nhật thông tin luôn luôn nhanh chóng và chính xác.

+ Cơ chế phân quyền: đảm bảo thông tin chỉ được xem, chỉnh sửa bởi người có quyền xem, thay đổi thông tin đó.

- Có đầy đủ các phân hệ quản lý với tính năng phong phú, đáp ứng nhiều hình hoạt động của doanh nghiệp vận tải: quản lý nhân sự (tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển…), bảo dưỡng sửa chữa, vé- lệnh - doanh thu, kế toán…

- Làm việc theo quy trình quản lý chuẩn và hiện đại của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

- Tùy biến phần mềm nhanh chóng theo từng đặc thù của doanh nghiệp nhờ tính linh động của công nghệ 1C – Enterprise.

- Đáp ứng tốt các hình thức triển khai sản phẩm: tập trung phân tán, nội bộ với cơ chế đồng bộ linh hoạt, tin cậy.

2. Các phân hệ của GIẢI PHÁP ERP CHO ĐƠN VỊ TAXI – VẬN TẢI

- Vé – lệnh – doanh thu

- Quản lý nhân sự: quản lý tuyển dụng, theo dõi hợp đồng, quản lý hành chính (văn bản, đồng phục…) và quản lý quy chế (xử lý lái xe vi phạm)

- Bán xe

- Bảo dưỡng sửa chữa

- Quản lý kho

- Quản lý tài sản

- Quản lý tài chính kế toán

- Kế toán pháp quy

- CRM: Quản lý quan hệ khách hàng

3. Các quy trình chính trong GIẢI PHÁP ERP CHO ĐƠN VỊ TAXI – VẬN TẢI

- Quy trình từ kế hoạch tuyển dụng.

- Quy trình quản lý nhân sự.

- Quy trình quản lý trang thiết bị, tài sản cố định

- Quy trình quản lý tài chính kế toán

- Quy trình quản lý bán xe

- Quy trình quản lý quan hệ khách hàng

- Quy trình vé – lệnh – doanh thu

- Quy trình bảo dưỡng sửa chữa

4. Các đặc tính nổi bật của GIẢI PHÁP ERP CHO ĐƠN VỊ TAXI – VẬN TẢI

- Bảo mật hệ thống

- Phân quyền theo vai trò

- Chức năng quản lý tổng thể, phong phú

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

- Chế độ cảnh báo các sự kiện quan trọng

-  Tùy biến, thay đổi linh hoạt, nhanh chóng.

- Đa dạng trong cách thức triển khai, yêu cầu hệ thống trung bình

- Chịu tải tốt, cơ chế đồng bộ dễ dàng

- Sao lưu, phục hồi hệ thống dễ dàng.