Sản phẩm - Dịch vụ Minimize

TriAx HR - Phần mềm quản lý nhân sự
* Đăng ngày: 04-06-2012

     TriAx HR - Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng quản lý tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, quản trị nhân sự, chấm công, tính lương tương thích với quy định mới nhất pháp luật Việt Nam.


     TriAx HR không đơn thuần là ứng dụng phần mềm để thực hiện quản lý nhân sự mà còn là giải pháp để phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ... Hệ thống cổng thông tin nhân viên tạo ra môi trường cộng tác chặt chẽ và chuyên nghiệp giữa toàn nhân viên với các cấp lãnh đạo và bộ phận nhận sự.

 

1. Quản trị Nhân Sự

Quản lý hợp đồng lao động

- Ghi nhận ngày tuyển, ngày hết thử việc, lịch sử hợp đồng, thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
- Hỗ trợ nhắc nhở những hợp đồng đến hạn ký lại…

- Cho phép in hợp đồng với thông tin nhân viên có sẳn theo mẫu luật lao động Việt Nam…

 

Quản trị hành chính nhân sự

 • - Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên…
 • - Quản lý lịch sử, quá trình làm việc của nhân viên: chi nhánh, phòng ban, chức vụ (Lưu trử hồ sơ cũ, nếu là Nhân Viên cũ, nghỉ việc và đi làm lại…)
 • - Quản lý đào tạo, trình độ học vấn của nhân viên: ghi nhận trình độ học vấn, thông tin đào tạo bên trong hoặc bên ngoài công ty. Khi đánh giá và thăng chức cho nhân viên, trưởng bộ phận có thể trích lọc các nhân viên đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, đã tham gia các lớp đào tạo…
 • - Khen thưởng, kỷ luật: quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật của nhân viên. Báo cáo quá trình khen thưởng, kỷ luật của nhân viên.
 • - Tai nạn lao động: ghi nhận thông tin lao động của nhân viên. Báo cáo tỉ lệ tai nạn lao động.
 • - Ngoài các loại Bảo hiểm theo quy định, hệ thống cung cấp chức năng quản lý các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm tai nạn, nhân … theo chính sách của công ty

 

2. Tính lương

Hỗ trợ nhiều loại lương

 • - Lương cơ bản (theo công nhật)
 • - Lương cơ bản, lương khoán, lương công nhật
 • - Lương kinh doanh theo chỉ tiêu, theo doanh số
 • - Hệ thống được thiết kế mở cho phép tích hợp với hệ thống hoạt động kinh doanh của công ty để liên kết số liệu chỉ tiêu doanh số, doanh số kinh doanh thực sự đạt được.

Lương theo trạng thái hoặc loại lương

 • - Lương nhân viên thử việc
 • - Lương nhân viên chính thức
 • - Lương nhân viên nghỉ Việc
 • - Cho phép định nghĩa các nhóm lương: nhóm lương công nhân, nhân viên, lương thời vụ…

Thiết lập phụ cấp, chính sách tính lương

 • - Cho phép thiết lập tháng tính lương
 • - Thiết lập số ngày tính công trong tháng
 • - Cấu hình động công thức tính lương bao gồm cấu hình phụ cấp chính sách phụ cấp, khoản giảm trừ… theo các cấp bậc nhân viên.
 • - Cung cấp chức năng cho phép trả lương nhiều đợt, ứng trước lương, công tác phí…
 • - Thiết lập các khoản trừ (Đi trể, về sớm, nghỉ không lương…) các loại phí: phí công đoàn…
 • - Thiết lập các loại nhân viên có tính tăng ca hay không, có tính đi trể về sớm hay không

Thiết lập và xử lý bảo hiểm, thuế TNCN

 • - Cho phép thay đổi các mức thuế TNCN, Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • - Cho phép cấu hình động các loại phụ cấp có hoặc không tính thuế TNCN, có hoặc không tính BHXH, BHYT, BHTN…

Hệ thống phân tích & báo cáo lương, chi phí lao động

 • - Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
 • - Bảng thanh toán tiền lương tổng hợp
 • - Bảng tiền lương tạm ứng
 • - Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
 • - Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
 • - Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • - Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
 • - Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận

·        - Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...