Sản phẩm - Dịch vụ Minimize

TriAx Archives - Phần mềm quản lý công văn
* Đăng ngày: 05-06-2012

Tất cả các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc hành chính trên mọi lĩnh vực của nhà nước, doanh nghiệp … đều gắn liền với phần mềm quản lý công văn đi và đến, điều đó cũng có nghĩa là gắn liền việc tổ chức sử dụng và quản lý văn bản.


Thực hiện tốt công tác điều hành, lưu trữ công văn, giấy tờ là một trong những điều kiện để thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp…. Công việc của một cơ quan, một doanh nghiệp … được tiến hành nhanh hay chậm, thiết thực hay quan liêu là do công văn, giấy tờ có làm tốt hay không.

Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống, qua đó đúc rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay và hướng tới Chính phủ điện tử trong tương lai.

Nhằm mục tiêu thống nhất và tin học hoá các quy trình nghiệp vụ, các hình thức tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin và giải quyết công việc trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp,….Công ty cổ phần TriAx Việt Nam giới thiệu đến Quý cơ quan, doanh nghiệp TriAx Archives    - Phần mềm quản lý công văn

Phần mềm được xây dựng trên nền Web Base với các công nghệ tiên tiến, có tính bảo mật cao, phục vụ nhiều đối tượng, sử dụng dễ dàng … Với giải pháp phần mềm, các cơ quan, tổ chức có thể:

+ Tin học hoá công tác quản lý hành chính cũng như các hoạt động quản lý văn  bản và hồ sơ công việc.

+ Chuẩn hoá các quy trình hoạt động điều hành tác nghiệp, công tác điều hành, quản lý hành chính Nhà nước, Doanh nghiệp

+ Tin học hoá các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi và tìm kiếm thông tin.

+ Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT.