Sản phẩm - Dịch vụ Minimize

TriAxAccounting - Phần mềm kế toán TriAx
* Đăng ngày: 29-08-2012

Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các sản phẩm phần mềm đếu tốt. Cũng có thể đơn vị đang sử dụng một hoặc một số bản phần mềm ứng dụng quản lý doanh nghiệp song cũng chắc chắn còn những vướng mắc, những khó khăn về công nghệ, tính ổn định, việc giải quyết các nghiệp vụ đặc thù...

- Thêm nữa, hãy xem xét ở những khía cạnh và nội dung sau:

•         Nhà cung cấp có thường xuyên hỗ trợ vào thời điểm cuối tháng hoặc khi có yêu cầu tức thời? Nhà cung cấp có tư vấn giải pháp tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp, hệ thống quy trình và kiểm soát nội bộ?

•         Nhà cung cấp có thường xuyên cung cấp những thông tin chính sách pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của quý vị hay không? Có hỗ trợ công nghệ cùng với sự phát triển của thị trường công nghệ hiện tại của Việt Nam hay không?

•         Đã tính được giá thành chính xác cho từng công đoạn, từng sản phẩm với các phương pháp  phân bổ linh động và có căn cứ chắc chắn?

•         Có tổ chức được mô hình kế toán có nhiều đơn vị thành viên và hợp nhất số liệu?

•         Giải pháp đang sử dụng có phải phải là giải pháp mở, cho phép định nghĩa từ tài khoản, các công việc kế toán tài chính đến báo cáo tổng hợp hay chưa?

•         Các tính năng như tra cứu thông tin, truy xuất ngược chứng từ, quản trị và phân quyền làm việc trong hệ thống, theo dõi lịch sử chứng từ, kiểm soát tình trạng phiếu kế toán đã được đáp ứng hay chưa?

Với một loạt những câu hỏi đó cũng là những khó khăn mà doanh nghiệp áp dụng phần mềmthường gặp phải, chúng tôi đã thực sự ghi nhận, khắc phục triệt để. Từ đó cho ra đời lớp sản phẩm phần mềm đi kèm với những dịch vụ hỗ trợ một cách chặt chẽ nhằm tạo ra lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Trên phương diện nhà quản lý tài chính, nhà quản trị doanh nghiệp, chúng tôi mang đến cho khách hàng trước hết là những giải pháp, những thông tin hữu dụng phục vụ cho việc tối ưu hoá hệ thống quản lý và sau đó là sản phẩm phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể và đặc thù của khách hàng.

Với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa thông thưởng, chúng tôi có những giải pháp phù hợp cho quý vị

Dành cho doanh nghiệp lớn: Quyết định số 15 - TC/QĐ/CDKT của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 về ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong cả nước.

Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Quyết định48/QĐ-BTC-CĐKT Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 thay thế quyết định số144/2001/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài: Quyết định số 15 - TC/QĐ/CDKT của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong cả nước, thông tư55/2002/TT- BTCban hành ngày 26/06/2002 Hướng dẫn chế độ hoạch toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại việt nam.

Với TriAx Accounting, Quý doanh nghiệp sẽ được sở hữu một công cụ quản lý hữu ích với nhiều tính năng nổi bật.

 Tải về file đính kèm