Thông tin liên hệ
  
 
 Công nghệ sử dụng

  
 
 Sản phẩm - Dịch vụ

Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng việt nam
* Đăng ngày: 08-10-2019

Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam là hệ thống được xây dựng nhằm mục đích sau đây

1. Giới thiếu chung về hệ thống

   Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam là hệ thống được xây dựng nhằm mục đích :

     - Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nguy cơ tấn công mạng đang diễn ra liên tục cho cơ quan, tổ chức;  
     - Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức tham gia hệ thống cập nhật và chia sẻ thông tin kỹ thuật về tấn công mạng bao gồm: tin tức an toàn thông tin, các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng (liên quan đến địa chỉ IP, tên miền, lỗ hổng bảo mật, phần mềm độc hại…).
     - Hỗ trợ cung cấp thông tin về nguy cơ về an toàn, an ninh mạng để các tổ chức có thể chủ động phát hiện tấn công mạng trên hệ thống của mình bằng cách cập nhật vào hệ thống, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức.

  

2. Hệ thống cung cấp

   Hệ thống sẽ cung cấp tổng quan về nguy cơ tấn công mạng. Trong đó bao gồm tỉ lệ Phishing, IP Botnet, Top các tên miền điều khiển mã độc (CnC), bản đồ mã độc Việt Nam.

     - New domains: cho biết số lượng các tên miền được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng mà hệ thống mới ghi nhận được, bao gồm:

     - New IP Reputation: cho biết số lượng địa chỉ IP tại Việt Nam  bị lây nhiễm mã độc hoặc có nguy cơ bị lợi dung để thực hiện các cuộc tấn công mạng, bao gồm:

+ New Hash: cho biết số lượng mẫu mã độc mới đã được cập nhật trên hệ thống

+ Top 10 CnC domain: Các tên miền điều khiển mạng Botnet mã độc có số lượng  botnet lớn nhất.

+ New Phishing cases: Số lượng các cuộc tấn mạng bằng hình thức giả mạo, lừa đảo mới phát hiện.      

+ World Attack Map: Biểu đồ tình hình các cuộc tấn công mạng trên thế giới nhắm đến Việt Nam.

+ Việt Nam Malware Map: Biểu đồ tình hình tấn công mã độc, lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam

3. Giá trị giải pháp

   Giá bán : 5.600.000.000 VNĐ

   Giá thuê:  liên hệ tới công ty theo địa chỉ:  Công ty cổ phần TriAx Việt Nam-VIETNAM TRIAX CORPORATION

Add: Tầng 9 - P.903 - Số 51 Quan Nhân - Nhân Chính -  Thanh Xuân - Hà Nội
Mobile:  0932.276.608           or                  02462 916 900                 
Website: http://triaxvn.com